Bize ulaşın : +90 252 317 09 04

TAKEV ÖLÇME DEĞERLENDİRME

TAKEV ÖLÇME DEĞERLENDİRME

TAKEV Okullarında program geliştirme ve ölçme değerlendirme çalışmaları okulumuzun vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine, etkili ders planlarının hazırlanmasına hizmet eder. Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve yıllık ders planları, idareciler, bölüm başkanları, öğretmenler, ölçme değerlendirme uzmanları ile bir arada ve teknoloji destekli hazırlanır. Eğitimimizde, öğrenciyi aktif kılan, keyifli, kaliteli ve zenginleştirilmiş ders etkinliklerinin hazırlanmasına ölçme değerlendirme birimimiz katkıda bulunur.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ VİZYONUMUZ
Öğrencilerimizin bilişsel, duyusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimlerinin değerlendirilmesini sağlayarak; ulusal ve uluslararası insani değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ MİSYONUMUZ
Eğitim ve öğretimin etkililiğini belirlemek amacıyla kaynakları verimli kullanarak geleneksel ve alternatif ölçme araçları geliştirip uygulayarak eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması, öğretim programındaki kazanımların öğrencilere kazandırılması ve yapılan sınavlarda öğrencilerimizi maksimum başarıya ulaştırılmasıdır.

Birimimiz; 

 • Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek, 
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak,
 • Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak, 
 • Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek, 
 • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemek,
 • Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında geribildirim vermek, 
 • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, 
 • izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olmak, 
 • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçmek,
 • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını saptamak, 
 • Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasında yardımcı olmak hedeflenmektedir.


PLAN VE PROGRAM DAHİLİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA

 • Eğitim ihtiyaçlarının saptanabilmesi,
 • Öğrencilerin performanslarının, eğitim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçülmesi,
 • Öğretme ve öğrenme programını planlamak ve/veya hazırdaki programı iyileştirmek ya da bireysel İhtiyaçları veya grup ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, öğrencilerin konu hakkındaki önceki bilgi ve deneyimlerinin ölçülmesi(hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti) 
 • Öğrencilerin kavrayışlarının bir profilinin oluşturulması, 
 • Öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksikliklerini belirlenmesi, 
 • Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 
 • Öğretimin niteliğinin saptanabilmesi, 
 • Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi,
 • Potansiyel başarının ortaya çıkarması ve yükseltilmesi,
 • Başarıyı değerlendirirken daha objektif ve genel ölçme araçları geliştirmesi,
 • Öğretim yılı boyunca öğrenci başarısındaki gelişmelerin izlenmesi,
 • Eğitimi daha bilimsel bir yapıya kavuşturmak,
 • Eğitimde ölçülmeyi hedeflenen kazanımlara ilişkin güvenilir soru bankası oluşturmak, 


Sonuç olarak; eğitimin kalitesini ve dolayısıyla toplam kaliteyi yükseltmek amacı ile çalışmaları gerçekleştirilir. Okulumuz, Ölçme ve Değerlendirme Biriminde, hedeflediğimiz amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için, planlı ölçme (mini değerlendirmeler, süreç değerlendirme uygulamaları, performans değerlendirme uygulamaları, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, deneme sınavları) yapılır; hedefe ulaşılan seviyeler belirlenir; kazanılan veya kazanılması hedeflenen davranışlar tespit edilir; veriler analiz edilerek sonuçlar değerlendirilir.
Öğrencinin öğrenme düzeyi ile ilgili gelişimi kazanımlara göre okulsis programı içinde analizler üzerinden takip edilir. Ölçme ve Değerlendirme birimi, öğrencilerimizin mini değerlendirme sonuçlarını, derse katılım ve performanslarını, tarih aralıkları belirtilerek veli ile web sayfası üzerinden paylaşır. 4.sınıftan itibaren, tüm klasik ve test sınav analizleri okul sis üzerinden yayınlanır. İlkokul sınıflarımızın Hafta sonu ödevleri ve mazereti nedeni ile devamsızlık yapan öğrencilerin hafta içi ödevleri, ortaokul sınıflarımızın tüm ödevleri okul sisüzerinden yayınlanır.
Okulumuzda her dönem bir ara karne, tüm öğretim yılı içerisinde her dönem için dönem sonu karne ve yapılan KTS Deneme sınavı karneleri verilir.

AKADEMİK DESTEK PROGRAMLARI
Öğrencilerimizin akademik süreçleri takip edilerek, ihtiyaç alanlarına göre akademik destek programı yapılır. Dönem başında yapılandırılan program doğrultusunda yapılan sınav analizlerine göre planlanarak öğretimi gerçekleştirilen konuların pekiştirme çalışmaları yürütülür.

OKULSİS NEDİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarındaki Toplam Kalite Yönetimini, yeni nesil bir Karar Destek Sistemiyle yapılandırmak için geliştirilmiş internet tabanlı bir yazılım sistemidir. Amacı öğrencinin kayıt altına alındığı günden, sistemden çıkışına kadar geçen zaman içinde yaptığı faaliyetlerin toplamını izlemeye almak ve belirli zamanlarda yaptığı yönlendirmeler ile öğrencinin eksik olduğu yerleri tamamlaması için karar vericilere destek olmaktır. Öğrenci izlenirken MEB tarafından sunulan öğretim programlarındaki kazanımların seviyesine kadar inilerek, öğrencinin ne kadar öğrendiği ve nasıl iyileşebileceği konusu üzerinde durulur.

OKULSİS ile öğrencinin okul sınavlarından almış olduğu notlar, sistemi kullanarak yaptığı sınavların sonuçları, okul, ilçe, il veya ülke genelinde yapılan genel deneme sınavlarının sonuçları, performans belirleme, etkinlik ve sözlü notları öğrencinin izleme sürecine katılır ve velilere, öğrenciye, okul yöneticilerine, diğer karar vericilere öğrencinin zaman bazında gelişimi ve nasıl iyileşebileceği hakkında yol gösterici bilgiler sunulur.

E-bültene üye ol