Bize ulaşın : +90 252 317 09 04

REHBERLİK

REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek uygulamalar, etkinlikler ve ortak çalışmalarda bölüm uzmanlarının / eğitimcilerin gerek duyacakları yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Tüm okul birimlerinin destekleyici önerileri ve deneyimlerinin paylaşımı, sürece bağlı değişikliklerin yönetilmesinde önemli katkı sağlayacaktır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Kurumsal Hedefler
TAKEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü güven, sorumluluk, ait olma duygusu, işbirliği ve saygının vurgulandığı bir eğitim ortamında;
• Hiçbir fark gözetmeksizin, önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmaya,
• Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamaya,
• Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmaya,
• Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmaya,
• Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek, mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmeye,
• Her çocuğun yaş dönemine özgü gelişim süreci içerisinde karşılaştığı güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilmesine,
• Kendilerini geliştirmek için iletişim becerilerine sahip olmalarına,
• Çevresine duyarlı, mutlu ve sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine,
• Sosyal ilişki kurma becerisi geliştirmelerine,
• Kendini ve toplumu tanımalarına,
• Yeni ve işlevsel beceriler edinmelerine
• Zorluklarla başa çıkma yeteneği geliştirmelerine,
• Kimlik kazanmalarına,
• Kendilerine güvenmelerine,
• Hoşgörülü, erdemli ve yardımsever kişilik özellikleri edinmelerine,
• Yeniliklere açık bir kimlik gelişimi sağlamalarına,
• Akademik başarılarını arttırmak için düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı ve destek olmayı hedeflemektedir.
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Psikolojik danışma ve rehberlik süreci içinde öğrenciler gizlilik içinde ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan, güvenle, koşulsuz kabul edilerek dinlenirler. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Bireysel Görüşmeler; Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.
Bireysel görüşmeler;
•Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
•Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
•Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
•Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.
Veli Görüşmeleri;  Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.
Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları
Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.
Grup Çalışmalarından Örnekler:
• Sosyal beceri grubu çalışmaları,
• Verimli ders çalışma yöntemleri,
• Zaman yönetimi,
• Motivasyon,
• Hedef Belirleme,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Paylaşım grupları,
• Etkileşim grupları vb.
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
Her sınıf seviyesinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. 
Seminerler
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. 
Davranış Eğitimi Dersleri
Öğrencilere istendik olumlu davranışları kazandırmaya yönelik uygulanan ve öğrencilerin kendini tanıma, olumlu arkadaşlık ilişkileri geliştirme, iletişim becerileri kazanma, ekip ruhunu benimseme ile sorun çözme becerileri edinmelerini hedefleyen uygulamalar bütününe “Davranış Eğitimi” adı verilmektedir. “Davranış Eğitim”inin temel misyonu öğrencilerin kendisine ve çevresine gereken duyarlılığı gösteren, iyi iletişim kurabilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, benlik saygıları yüksek bireyler olarak yetişmesidir. Bu uygulamalar dahilinde yıl boyunca her hafta davranış eğitimi dersleri yürütülmektedir. Dersler hitap ettiği yaş grubu göz önünde bulundurularak hikaye ve masallar okuma, oyunlar, drama çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle yürütülmektedir.

E-bültene üye ol