Bize ulaşın : +90 252 317 09 04

MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

“Atatürk ilke ve inkılaplarını içten benimsemiş, aklın ve bilimin ışığında günümüz koşullarına ve hızla gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilen etkili, ne istediğini bilen, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen buna ulaşmak için yöntem üreten soran, sorgulayan yeni teknolojilere uyum sağlayan, insan haklarına saygılı, çağdaş hoşgörülü, çevreye duyarlı , entelektüel insanlar yetiştirmektir.”

TAKEV’ İN EĞİTİM ANLAYIŞI

  • Öğrencilerinin yaşayarak, anlayıp yorum yaparak öğrenmelerini sağlamaya; onların bilgili, becerikli, etkili iletişim kurma becerilerine sahip, otokontrolü, özgüveni, öz disiplini yüksek, sorumluluk duygusu kazanmış, özgün, yaratıcı düşünceye sahip, insani değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanır.
  • Eğitim programlarımız, öğrencilerin gelişim kriterleri ve farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak, öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde düzenlenir. Eğitim programlarımızın içerikleri düzenlenirken, geliştirilmiş müfredatı uygulayarak, interaktif ve ekip çalışmalarına ağırlık vererek, öğrencilerin dersi derste, katılarak ve soru sorarak, aktif bir şekilde öğrenmeleri sağlanır.
  • TAKEV eğitim sisteminde öğrenci merkezli bir program yürütülür.
  • TAKEV’ de anaokulundan üniversiteye, üstün vasıflara sahip bireyler yetiştirilmekte, eğitim-öğretimde öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini kapsayan, yabancı dil, bilgisayar, müzik, spor, görsel sanatlar, proje bazlı dersler, geziler, sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile zenginleştirilmiş, teknoloji ile desteklenen çok yönlü bir program uygulanır.
  • Farklı yeteneklerdeki öğrencilerin sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan gelişmesine olanak hazırlanır, her bireyin kendi farklılığını esas alan geliştirici programlara yer verilir. 
  • Almanca ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dilde eğitim veren okulumuz, anlama, kavrama, düşünme, yorumlama ve araştırmaya yönelik, ezbercilikten uzak yöntemler ile öğrencilerine yaşayarak öğretir.
  • Öğrencilerimizin, aşırı ve anlamsız sınırlamalardan uzak ancak; okul kurallarından taviz vermeyen bir eğitim anlayışı ile yetiştirilip, içselleştirilmiş bir disiplin anlayışı geliştirilmesine önem verilir.
  • Öğrencinin benimseyici bir biçimde bilgiyi edinmesi değil, sorarak, araştırarak ve eleştirerek doğruyu bulması, kalıcı bir biçimde öğrenmesi teşvik edilir.
  • Çocukların ilk sosyal çevrelerinin okul olduğunu göz önünde bulundurularak, eğitim öğretimin yanı sıra, sosyalleşmeleri için gerekli olan tüm olanaklar kendilerine sunulur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinliklere ve spor aktivitelerine yönlendirilir. 

Eğitim programımızda çağdaş ölçme değerlendirme kriterleri ile, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar, akademik gelişim süreci takip edilir, kalıcı öğrenme sağlanarak başarı en üst seviyeye çıkartılır.

E-bültene üye ol